Skip to content
Rengøring

RENGØRING

Effektiv rengøring, desinfektion og sanering

Serviceområder

Rengøring

Kontorer, Boligforeninger, Private hjem og områder for Socialt udsatte

Desinfektion

Specialrengøring der sikrer effektiv bekæmpelse af bakterier og vira

Dødsbo-service

Diskret og respektfuld rengøring samt oprydning og flytning tilbydes

Flytning og opbevaring

Oprydning, flytning og opbevaring for private

Kvalitet, service og diskretion

  • Vi sikrer en effektiv og grundig rengøring med mindst mulig forstyrrelse.
  • Vi kan tilbyde desinfektion af alle vigtige overflader og vanskelige områder i ejendomme både for private og erhverv.
  • Social rengøring: For socialt udsatte tager vi særligt hensyn til situationen og indgår i en dialog med alle parter, men altid med borgeren i centrum,  for at levere en tryg og sikker løsning.
  • Vi udfører diskret og hensynsfuld oprydning samt rengøring og evt. desinfektion for dødsboer
Social Rengøring

Social rengøring

Social rengøring tilbyder vi i alle de situationer, hvor der skal tages særlig hensyn til borgere, som er havnet i en svær og uforudset situation. Vi tager hånd om sådanne specialopgaver med en respektfuld og nænsom tilgang til beboere og sørger for, at boligen rengøres yderst effektivt. Vi tilstræber altid at gøre boligen så attraktiv som mulig efter rengøring.

Social rengøring kræver ofte en forudgående dialog med særligt beboere, boligforening og evt. myndigheder, således at alle parter bliver hørt i processen og oplever et positivt resultat under og efter rengøringen. Vi vil gerne understrege, at de berørte beboere altid er i centrum for vores service.

Når der skal gennemføres en social rengøring er det vigtigt evt. at få genhuset beboere når rengøringsprocessen er i gang, da de ressourcer og tid, som skal anvendes, kan variere meget alt efter boligens tilstand. Vi sørger for hele tiden at være i kontakt med de involverede parter, så opgaven kan løses på tilfredsstillende vis.

I vores proces for social rengøring tilbyder vi bl.a. følgende:

• Møde og aftale med alle relevante aktører
• Besøg i boligen for at vurdere opgavens omfang
• Effektiv ressource- og tidsplanlægning
• Allokering af kvalificerede specialister indenfor social rengøring
• Forberedelse og klargøring af boligen, f.eks. oprydning og møbelsortering
• Bortskaffelse af almindeligt og farligt affald
• Sortering, nedpakning og opmagasinering af inventar og indbo
• Mindskelse af luftgener og evt. komplet luftrensning 
• Rengøring og afrensning af flader: Lofter, vægge, gulve og vinduer
• Evt. gulvslibning og maling
• Oprydning, rengøring og desinfektion af hårde hvidevarer (køleskab, komfur, fryser, opvaskemaskine og vaskemaskine mv.)
• Effektiv rengøring og desinfektion af vaske, toiletter og baderum
• Aftørring, støvsugning og gulvvask – evt. inklusiv desinfektion
• Professionel rengøring uden krydskontaminering
• Skadedyrsbekæmpelse
• Vinduespudsning
• Komplet sanering og desinfektion 
• Løbende kommunikation og åben dialog
• Kvalitetskontrol
• Aflevering med inspektion og godkendelse for alle relevante parter
• Intern og ekstern evaluering af forløbet
 
Vi sørger for at løse opgaven hensynsfuldt og diskret.
"AAA+ skadedyrsbekæmperen er god til at hjælpe eks.vis psykisk syge eller alkoholiserede borgere med at få gjort rent – få ryddet ud, uden at borgeren føler det som et overgreb. AAA+Skadedyrsbekæmperen er ikke bleg for at gå i gang med selv de mest udfordrende opgaver og vil derfor gerne stille sig til rådighed. Jeg kender firmaet og dets direktør Jeppe Kaarde som yderst professionelle og kan på det kraftigste anbefale dem til alle udsatte borgere."
Rengøring
Eva Møller Bjelke
Sagsbehandler
Sygedagpenge og Tværfaglig indsats

Gribskov Kommune

Skadedyrsbekæmpelse

Alle typer skadedyr

MERE INFORMATION

Skadeservice

Vand- og brandskadeservice Skimmelsvamp

MERE INFORMATION

Rengøring

Professionel rengøring og desinfektion

MERE INFORMATION
Call Now Button